ความรู้สึกผู้เรียนจากต่างแดน ”มินตรา” นักศึกษาหลักสูตรทางไกล รุ่น 1 อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม หนึ่งในผู้เรียนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มินตรา” […]