กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 (ข้อมูล […]

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 4 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1/2565 จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-14 […]

อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังมีเหลือเวลาอีก 3 วัน จะปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCASรอบ1 (Portfolio) แล้ว […]

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยอาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ครึกครืน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ทำการคัดเลือกรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี 2564 นักศึกษาทั้ง 12 คณะ โดยมีพ่อตัวอย่างเข้ารับโล่จาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด โดยมี รศ.ดร […]