รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่าในซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ธัญบุรีได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งแต่ละท่านที่ได้รับคัดเลือกมาล้วนประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง  ถ.รังสิต – นครนายก  กม.13  (คลองหก)  จ.ปทุมธานี  […]

โอกาสมาแล้วสำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่มีแผนศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนไทยระดับมัธยมปลาย ที่มีอายุตั้งแต่ 16 […]

ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า จากปัญหาเศรษฐกิจและในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทุกครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและก่อให้เกิดหนี้สินตามมา […]

ห้ามพลาด ขายออนไลน์อยู่แล้ว แต่ยอดขายยังไม่ปัง กับหลักสูตร “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง นายจงใจ ชัยจันดี นายศุภกิจ ซ่อนกลิ่น และ นายธนัสพงษ์ วรรณคำ […]

“น้ำปลาหวานของกลุ่มมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าน้ำปลาหวานทั่วไปในท้องตลาด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติน ชุมแก้ว และคณะ  อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) บอกถึงข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน […]

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกใหม่ ทำให้มีความกังวลในเรื่องความพร้อมของจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย […]