มหาวิทยาลัยกรุงเทพปักธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันสมัยตอบโจทย์โลกการศึกษายุคใหม่ผ่านโครงการ Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นำทีมโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต […]

   ภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) จัดโครงการ “Young Event Organizer” […]

เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สร้างสรรค์เว็บไซต์และเฟซบุ๊กเฟจ Be You LIFE ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ และเพื่อกระตุ้นเร้าผู้อ่านทั้งที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ […]