มกธ.- JNVC ลงนามความร่วมมือ มุ่งพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจัดตั้ง Luban-Mozi College (BYD), Thailand […]