ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แม้ว่าเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้าง (Generative AI) กำลังเข้ามาเขย่าแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่ยังคงไม่สามารถแทนที่คนได้ในแง่มุมทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.เอเวลินา กาแลกซี […]