รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเชิญไปประเทศแทนซาเนียเพื่อให้ความรู้นายตำรวจเกี่ยวกับโครงการนำร่องของประเทศไทย “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต กับการดูแลแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน” โดยใช้แนวคิดตำรวจผู้รับใช้ชุมชน สนับสนุนโดย #มูลนิธิฮันไซเดล […]