“ไม่มีวันไหน ไม่ทำวิจัย กว่าจะสมบูรณ์แบบออกมาเป็นงานวิจัย ในหัวข้อ การพัฒนารูปแบบที่พักนักท่องเที่ยวเต็นท์กระโจมอัตลักษณ์ใหม่ ในบริบทการท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศไทย THE MODEL DEVELOPMENT […]