ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Evolve Digital ของเคมบริดจ์ สามารถสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Evolve Digital คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ […]