กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศ 12 รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2565 “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล […]