ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน […]