โอกาสสำหรับเด็กอาชีวะ และนักศึกษาสายอาชีพที่ต้องการเรียนต่อถึงปริญญาเอกเริ่มแล้ว กับการรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 4 ทุนแรกในประเทศไทย ที่สร้างโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้ผู้เรียนสายอาชีพได้ก้าวตามฝันการเรียนในระดับปริญญา เพื่อเป็นแนวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป . รับสมัคร […]