คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กาญวริญเอสเตท จัดเสวนา หัวข้อ “โอกาสและความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” […]