SPU มุ่งหวังบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566 เริ่มแล้ว!! โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคลากร […]