ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 โดยกลุ่มศิษย์เก่าที่เรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน […]