คุรุสภาจัดการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก รอบที่ 2 ทั่วประเทศ ผ่านไปด้วยดี ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการทดสอบ และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผศ.ดร.อมลวรรณ […]