“มั่นใจได้เลยว่า ไม่มีใครที่อยากจะเป็นภาวะแบบนี้หรอก ถ้าเลือกได้อยากจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเหมือนกัน แต่ขอให้ข้อคิดในแง่ดีว่า เรื่องนี้ สิ่งนี้ โรคนี้ หรือโรคไหน คือ […]