โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่’67 วันเวลารับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 […]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2) >> ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 […]