คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครบุคลลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๖๕ (รับตรงรอบ2) >> ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 […]