คณะบริหารธุรกิจสเติร์น มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำเพียงแห่งเดียวของสหรัฐอเมริกา ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลาในตะวันออกกลาง หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ เรียนเต็มเวลา 1 ปี โดยคณะบริหารธุรกิจสเติร์น […]