‘ปรีชา พงษ์เพ็ง’รองอธิการบดีสวนสุนันทา ร่วมงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมร่วมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
.
.
.
ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ณ ลาน P1-1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี
.
…………..
✍️ศศิวิมล มณีวงษ์ รายงาน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

นิเทศ@นิด้า “ถ้าคุณใช่เราให้ทุนฟรีมีเงินเดือน" เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!!

Thu Mar 24 , 2022
นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!! . หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม […]