‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา มอบนโยบายดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสกับบุคลากร ในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 และผ่านระบบออนไลน์ google meet จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

สโรชา บินอับดุลเลาะ /ภาพ
www.ssru.ac.th

.
.
.
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

ผู้บริหาร ตบเท้า เข้าสอน ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปากร

Wed Mar 23 , 2022
ผู้บริหาร ตบเท้า เข้าสอน ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปากร       […]