‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา เปิดอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
.
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

Next Post

คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี

Sat Mar 12 , 2022
วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี […]