“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา หารือบ.เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาพื้นที่สวนสุนันทา ก้าวสู่ Smart City

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมหารือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับคุณพงษ์ศักดิ์ ศริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) คุณรชต ยอดบางเตย ที่ปรึกษาบริษัท แอคทีฟ คอนซัลแทน (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมทั้งการคัดเลือกเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

.

.

.

🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

#prssru #ssru #ssruswitch
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

Next Post

วิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี

Thu Mar 10 , 2022
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะวิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี รับฟังโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร […]