อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ณ หอประชุมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและได้บรรยายเรื่อง อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่SMU

Fri Nov 22 , 2019
SMU Dato Kho Hui Meng International Scholarship in Singapore, 2020 […]

YouTube