“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา รับมอบทุนวิจัยและพัฒนากัญชาเวชศาสตร์ จากบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565) รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเช็คเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัดโดย มี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรวิชากัญชาเวชศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบ ซึ่งเงินบริจาคจำนวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและวิจัยให้แก่บุคลากรด้านกัญชาทางการแพทย์ของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

Next Post

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหน้ากากอนามัย  พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

Tue Mar 8 , 2022
  คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]