‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา มอบนโยบายบริหารงานศูนย์การศึกษาจ.อุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการมอบนโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมฟังในครั้งนี้

.

.

.

.

.

ฝ่ายประชาสัมพัน : ข่าว
วรางคณา คงศีล ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th

Next Post

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.จีน ออนไลน์

Thu Mar 24 , 2022
อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.จีน ออนไลน์           […]