‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมเปิดงานแสดงผลงานวิจัย ยกระดับ-พัฒนาศักยภาพชุมชนอุดรธานี Startup Champions Model ลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ร่วมเปิดงานแสดงผลงานวิจัย ยกระดับ-พัฒนาศักยภาพชุมชนอุดรธานี Startup Champions Model ลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การแสดงผลงานฯ ครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการแสดงผลงานฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยในชุมชนจนต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

การแสดงผลงานฯ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานที่หลากหลาย เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม Startup และ OTOP เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างนวัตกรรมจากสารสกัดดอกทองกวาวสู่การพัฒนาสินค้าความงาม “Startup Champions Model” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเชิงสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทุนวัฒนธรรมสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า Startup และ OTOP (เครื่องปั้นดินเผา เสื่อกก โคมไฟจักสาน จานคล้า ผ้าย้อมคราม) สู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การอยู่ดีมีสุขตามนโยบายสานพลังประชารัฐบนฐานศาสตร์พระราชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ให้เลือกสรรมากมาย


จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ
www.ssru.ac.th

Next Post

'ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์' อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา มอบนโยบายบริหารงานศูนย์การศึกษาจ.อุดรธานี

Thu Mar 24 , 2022
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการมอบนโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 […]