คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ระดมสมองคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์ รุกเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีสู่สังคม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อดำเนินการจัดทำภารกิจ เป้าหมายของคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานคณะกรรมการฯ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเอดดูเคชั่นโซน จำกัด นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการสำนักข่าวการศึกษาไทย และคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมประชุม
—————————————————–
ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. จับมือ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์

Sat Feb 24 , 2024
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช […]