ผู้ปกครอง-น้องใหม่จูงมือรายงานตัว “สวนสุนันทา” คึกคักอบอุ่น เน้นปลอดภัยป้องกันCOVID-19เข้ม

10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1 กำหนดรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยในวันแรกมีผู้ปกครองและนักศึกษาเดินทางมาจากภูมิลำเนาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาทิ จ.ระนอง จ.อ่างทอง จ.สมุทรปราการ เป็นต้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารเข้าร่วมตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวในวันแรกนี้ด้วย

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่รับรายงานตัว รวมถึง มีมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield เพื่อความมั่นใจในการให้บริการแบบปลอดเชื้ออีกด้วย

………………………
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

www.ssru.ac.th

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักศึกษาใหม่พร้อมใจก้าวสู่รั้ว "สวนสุนันทา" เชื่อมั่นพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จได้

Thu Jun 11 , 2020
11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา […]

YouTube