ประยุกต์ 5 ศาสตร์การแพทย์! สวนสุนันทาเปิดหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA รุ่นที่ ๑) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
👉On 23 February 2021 Assoc.Prof.Dr.Chutikarn Sriviboon, president of Suan Sunandha Rajabhat University, presided over the opening ceremony and orientation for Health Innovation Digital Age (HIDA) course in Chatrium Ballroom at Chatrium Hotel Riverside Bangkok.
“HIDA Health Innovation Digital Age” คือหลักสูตรอะไร?
อ่านข้อมูลหลักสูตรได้ที่ https://gooduniversity.net/ssru-hida/
……………………………………………………………
🌐สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
🟦Pavitra Athakitkarnka : translator
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสี UV-C

Wed Feb 24 , 2021
เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มานพ แย้มแฟง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

YouTube