เทคโนฯอุตฯ สวนสุนันทา นำ STEM ช่วยพัฒนาการออกแบบ สร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์จริง- เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio แล้ววันนี้

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ (STEM) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการออกแบบ จากความคิดเริ่มต้นสู่ผลิตภัณฑ์จริง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และพร้อมต่อการผลิตจริง
ผลงานที่วางขวดไวน์ชิ้นนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนการสอน ซึ่งมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ของหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
tel: 02-160-1380, 02-160-1023
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดเฉพาะสาขาแห่งอนาคต รับเรียนต่อปริญญาตรีแล้ววันนี้

Thu Oct 22 , 2020
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี รอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มวันนี้จนถึง 6 มกราคม […]

YouTube