ศาสตร์แห่งยุคดิจิทัลที่แม่นยำที่สุด!สวนสุนันทาเปิดรับอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA (Health Innovation Digital Age) รุ่น 1

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

“HIDA Health Innovation Digital Age” คือหลักสูตรอะไร?

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้นำในระดับยุทธศาสตร์สุขภาพในมิติที่กว้างกว่าการให้บริการทางการแพทย์เป็นครั้งแรกของโลกที่นำศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ 5 สาขา มาประยุกต์ไว้ด้วยกันคือ
1.การแพทย์แผนปัจจุบัน
2.การแพทย์แผนไทย
3. การแพทย์แผนจีน
4. ดุลยภาพบำบัด
5. การแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัด หรือ Homeopathy เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ศาสตร์แห่งยุคดิจิทัลที่แม่นยำที่สุด

ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าศาสตร์การแพทย์ชนิดไหนก็ตาม จะยึดถือ โรค เป็นศูนย์กลาง คือ คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันไม่ว่าเป็นใคร หญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ คนไทยหรือคนยุโรปจะรักษาด้วยวิธีเดียวกันหรือยาชนิดเดียวกันต่างกันที่ขนาดของยาเท่านั้น จึงอาจเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดคือ รักษาหายและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ไปถึงผลการรักษาที่แย่ที่สุดคือ รักษาไม่หาย และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรค

ทั้งนี้เนื่องจากคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งสิ้น ยิ่งคนละเผ่าพันธุ์ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ไม่สามารถตัดเสื้อแบบ fit for all ได้ต้องหาตัวชี้วัดมาบอกให้เรารู้ว่า แต่ละคนถ้าเจ็บป่วยจะตอบสนองต่อการรักษาแบบไหนดีที่สุด เป็นการเหมือนกับวัดตัวตัดเสื้อที่จะได้เสื้อที่พอดีตัวที่สุด จึงเกิดศาสตร์การแพทย์แบบใหม่ในยุคดิจิทัลนี้ เรียกว่า precision medicine หรือมีคนแปลว่า เวชศาสตร์มุ่งเป้า หรือ เวชศาสตร์แม่นยำ

จากความเจริญของวิชา Molecular Biology ทำให้เรารู้เรื่อง gene หรือสารพันธุกรรมดีขึ้น ค้นพบว่า คนเรามี gene ในร่างกายถึง สามพันล้าน gene และทุกๆคนในโลกนี้มี gene เหมือนกันถึง 99.9% มีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคิดเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมีถึง 3 ล้าน gene ที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเราสามารถหาเอกลักษณ์ของแต่ละคน หรือความแตกต่างของแต่ละคนจาการตรวจ gene เพื่อหาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ดูว่า ถ้าเป็น gene ลักษณะแบบนี้ จะตอบสนองการรักษาโรคชนิดนั้นด้วยวิธีใดหรือยาตัวไหนดีที่สุด เป็นการรักษาแบบใช้ ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์ 5 สาขาที่ใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แบบหลักดุลยภาพบำบัด การแพทย์แบบธรรมชาติหรือHomeopathy พร้อมภาคปฎิบัติ มานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีโอกาสเลือกศาสตร์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด มาใช้ในการป้องกันโรคแต่ละโรค และเลือกนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพกับตนเอง สมาชิกครอบครัว คนใกล้ชิด หรือทำเป็นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆแห่ง

หลักสูตร HIDA “นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.63 เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในศาสตร์ทางการแพทย์สาขาต่างๆ คือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน, ดุลยภาพบำบัด, โฮมีโอพาธีย์ (ธรรมชาติบำบัด) ตลอดจนกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัว และหน่วยงานของท่าน

โครงการนี้ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของ ดร.สมชาย อัศวเศรณี (จี๊) ประธานโครงการ พล.อ.รศ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ (แดง) ประธานหลักสูตร

*ระยะเวลาเรียน 10 เดือน ทุกวันอังคารบ่าย
13.00-17.00 น. เริ่มตั้งแต่ 12 มกราคม ถึง 30 ตุลาคม 2564

*สถานที่เรียน โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ ยานนาวา

*ท่านสามารถ นำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้

*พิเศษสุด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกสัปดาห์ ช่วง 11.00-13.00 น. ในรูปแบบ Play&Learn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 083 015 3333
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

SSRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1”

Thu Nov 26 , 2020
SSRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1” พบกันวันที่ 7-8 ธันวาคมนี้เท่านั้น !!! […]

YouTube