รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ร่วมเปิดฟุตบอล Dla Champions League ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Dla Champions League ครั้งที่ ๑ โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
?On 1 December 2020 Assoc.Prof.Dr.Chutikarn Sriviboon, Acting president of Suan Sunandha Rajabhat University, attended the Dla Champions League soccer match’s opening ceremony. Mr.Prayoon Rattanasene Director-General of Department of Local Administration, presided over the opening ceremony in the playing field of Suan Sunandha Rajabhat University.
……………………….
?สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
?Pavitra Athakitkarnka : translator
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาสักการะพระรูปหล่อจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ก่อนอัญเชิญประดิษฐานวิทยาเขตนครปฐม

Wed Dec 2 , 2020
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ […]

YouTube