สวนสุนันทาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จาก COVID 19 ปฏิวัติสู่ E.D.19

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอนแบบใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รายวิชาของอาจารย์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ไฟล์เอกสารชุดวิชา e-books e-library teleconference และสื่อการสื่อสารในรูปแบบสมัยใหม่ที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางมารวมกันในห้องเรียนหรือห้องประชุม ศึกษาเรียนรู้ และสื่อสารกับอาจารย์ เพื่อนนักศึกษาผ่านโลกออนไลน์ จัดการสอนและวัดผลประเมินผลในรูปแบบของ Project based learning, Assignments, Independent Study, Research และการเรียนรู้จากโลกเสมือนจริง เป็นต้น ขณะนี้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่จะใช้ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก จะนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป โดยจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นสอดรับกับยุคของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีการสื่อสาร กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบถอนรากถอนโคนรูปแบบเดิม หรือ Education Disruption (E.D.) ถือว่าวิกฤต COVID 19 ครั้งนี้ช่วยให้วงการศึกษาปฏิวัติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด.
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รร.นายร้อยตำรวจ เปิดรับผลงานวิจัย วิชาการ ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย”

Wed Mar 11 , 2020
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี […]

YouTube