สาขาแห่งอนาคต! กัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา กำลังเปิดรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับเรียนต่อในสาขากัญชาเวชศาสตร์? รอบ 1 Portfolio
โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) 7 สาขาวิชา ดังนี้
– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– หลักสูตรการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 034-773-904-5
FB: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
IG: ahs.ssru
Twitter: @ahsssru
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

Fri Nov 13 , 2020
สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกรมพลศึกษา ขอนำเสนอที่สุดแห่งคำว่า “CHEER” กับการแข่งขันที่ใหญ่และยาวนานที่สุดระดับประเทศ หนึ่งเดียวกับ 3 ประเภทการแข่งขัน 5 […]

YouTube