สวนสุนันทาเตรียมผลิต 16 ตำรับยาไทยใส่กัญชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาราชการคณบดีวิทยาลัยสหเวช เชิญ 4 หน่วยงานพันธมิตรเร่งวิจัยและผลิตยาไทย 16 ตำรับที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อให้แพทย์แผนไทยได้นำไปใช้ในการรักษาโรค
ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ แนวทางและวิธีการในการวิจัย 16 ตำรับยาไทยที่มีส่วนผสมกัญชาจะต้องสามารถออกฤทธิ์ในการรักษาโรคตามหลักการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน กรอบการวิจัย ระยะเวลา และแผนดำเนินงาน จากการวิจัยสู่การผลิต จนถึงมือผู้ป่วยผ่านแพทย์แผนไทย
ผู้มาประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เยาวราช จำกัด ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคณะวิจัย นพ.ศิวพล ฐิตยารักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทีมงานจากทั้งสี่หน่วยงาน
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

“หมอนกะลามะพร้าวนวดคลายเครียด”นวัตกรรมนักวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลนานาชาติที่ไต้หวัน

Sun Nov 8 , 2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ […]

YouTube