ชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี “หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง”

87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสวนสุนันทาร่วมงาน 87 ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
🚩ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
🚩เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป… ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-160-1355
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

"สวนสุนันทา" เปิดรับสมัครรอบที่ 2 (Quota) พร้อมเรียนฟรีกับโครงการ "ทุนเพชรสุนันทา"

Tue Jan 9 , 2024
สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ […]