สวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทย จัดนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ เผยแพร่ผลงานระดับสากล

สวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จัดงานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok หวังเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ และเผยแพร่ผลงานระดับสากล มุ่งสู่ฮับเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน-นักออกแบบของเอเชีย


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเลือกจากสมาคม Asia Network Beyond Design (ANBD) ให้เป็นผู้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ AND 2023 Bangkok ภายใต้ธีม “Empathy” รวบรวมผลงานจากศิลปินและนักออกแบบจาก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน ศรีลังกา ไทย เพื่อสะท้อนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานการออกแบบในระดับสากล พร้อมให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจ พร้อมอวดโฉม “FAS Art Gallery” ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นแกลอรี่แห่งใหม่ สำหรับแวดวงศิลปะ-การออกแบบของไทย

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ FAS Art Gallery คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เข้าชมฟรี)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ งานแสดงนิทรรศการ ANBD 2023 Bangkok ณ โรงละคร ชั้น 2 และ FAS Art Gallery ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อาทิ ศาสตราจารย์ โช ยอล (Cho Youl) ประธานสมาคมเครือข่ายด้านการออกแบบแห่งเอเชีย หรือ ANBD เป็นประธานในพิธี ดร.ซอ มิยอง (Seo Miyoung) ตัวแทนสมาคม AND ประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ศิลปิน นักออกแบบจากหลายประเทศเจ้าของผลงาน

.

Next Post

มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน

Mon Dec 18 , 2023
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ: การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา” ศาสตราจารย์ ดร.กระแส […]