สาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา โชว์การแสดง ณ บูธกระทรวงอว.ในงานกาชาด 100 ปี

วันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา “งานกาชาด 100 ปี” สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง พร้อมด้วย อ.ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ และนักศึกษาในสาขา ได้รับโอกาสให้จัดการแสดงดนตรี ณ บูธกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติชมการแสดงและมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการนี้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมรับชมการแสดง พบปะอาจารย์และนักศึกษา พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บูธดังกล่าว
.
————————
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

Next Post

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเสริมทักษะ พร้อมแจกคู่มือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้กับนักศึกษา

Sat Dec 16 , 2023
  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้การต้อนรับ ท่านที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (Feng Junying) , […]