อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา รับรางวัลฑูตอารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลฑูตอารยสถาปัตย์ กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2567 ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 Thailand Friendly Design Expo 2023 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

.

.

Next Post

บินล่าฝัน... จากเครื่องบินกระดาษ สู่เส้นทางคนทำหนัง และวันนี้ของ “หม่อง ทองดี” บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยรังสิต 

Fri Dec 8 , 2023
  “หม่อง ทองดี” จากเด็กน้อยที่เฝ้ามองท้องฟ้า สู่การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เปิดขอบฟ้าให้กว้างกว่าเดิม โดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต […]