สวนสุนันทา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้าฝ่าย บุคลากรและองค์กรนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

Next Post

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ 15 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2567

Tue Oct 24 , 2023
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนบุคคลทั่วไประดับ ปริญญา (ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี2567 จึงประกาศรับสมัคร […]