“น้องรวงข้าว” นักศึกษานิติศาสตร์ สวนสุนันทา ชนะเลิศแข่งตอบปัญหากฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวสุชาวดี แตนิล” น้องรวงข้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานมหกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 50 ปี

มหกรรมวิชาการ โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย (รอบชิงชนะเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Next Post

การประชุมไวซ์ของมูลนิธิกาตาร์มุ่งปฏิวัติการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์

Fri Oct 13 , 2023
  ด้วยเล็งเห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเอไอ ตลอดจนการเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การประชุมสุดยอดไวซ์ (WISE Summit) ประจำปี 2566 จะเป็นจุดรวมตัวของนักการศึกษาจากหลากหลายพื้นเพ รวมทั้งนักนวัตกรรมเทคโนโลยี นักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ผู้ออกนโยบาย และนักเรียนนักศึกษา […]