“สวนสุนันทา” พร้อมรับผิดชอบนักศึกษา เร่งคงสถานะและรีบดำเนินการจบการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงถึงการทุจริตเงินค่าเทอมนักศึกษาว่า กรณีที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าทั้งวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยไม่ทราบเรื่องมาก่อนและไม่คาดว่าจะมีกรณีนี้เกิดขึ้น เพราะโดยปกตินักศึกษามีช่องทางในการชำระเงินหลายช่องทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่  นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตามระยะเวลากำหนด  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาสามารถมาชำระโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหน้าเคาน์เตอร์การเงิน (ONE STOP SERVICE) ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

มหาวิทยาลัย ทราบเรื่องดังกล่าว เมื่อมีนักศึกษาบางคนมาร้องเรียน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ย้ายหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และต่อมาพบว่าเจ้าหน้าที่ยังมีพฤติกรรมแบบเดิม โดยติดต่อนักศึกษาให้ชำระเงินผ่านตนเอง และไม่นำเงินมาส่งให้กับมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับนักศึกษา และปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ให้พ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัย ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักศึกษาที่ได้รับความเสียหาย เพื่อแจ้งความดำเนินคดี และมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือด้านการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดต่อไป

กรณีที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นความผิดส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ มหาวิทยาลัยจะดูแล รับผิดชอบนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ เพื่อให้จบการศึกษาตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุด และจะเร่งรีบดำเนินการให้นักศึกษาคงสถานะที่นักศึกษาพึงมีสิทธิ์จะได้รับทุกคน เช่น คนที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว จะต้องได้รับ Transcript และมีชื่อรับปริญญาโดยเร็ว ส่วนนักศึกษาคนอื่นๆ จะคงสถานะตามที่นักศึกษาได้รับ.

 

 

Next Post

Google Scholar JULY 2022 จัดอันดับ “จุฬาฯ” ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่ายังยืนที่ 1 ราชภัฏ “มทร.ธัญบุรี" ยึดแชมป์ราชมงคล "ม.รังสิต” ครองที่ 1 ม.เอกชนอีกสมัย

Wed Aug 3 , 2022
Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ […]