มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน #วันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี


ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้ 65 ทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

Thu Oct 12 , 2023
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2566 มอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา […]