สวนสุนันทา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวสู่ ‘SMART UNIVERSITY 2023’ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่  SMART UNIVERSITY 2023

ใน 3 พื้นที่หลัก #ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ป.ตรี #SSRU2566
🏳️‍🌈ระดับมหาวิทยาลัย🏳️‍🌈

เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SMART UNIVERSITY 2023 บน 3 พื้นที่หลัก
💙 3 ก.ค. 66 [กรุงเทพฯ]
💛 4 ก.ค. 66 [วิทยาเขตนครปฐม]
💚 13 ก.ค. 66 [วิทยาเขตสมุทรสงคราม]

#น้องใหม่สวนสุนันทา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ตามพื้นที่ห้องเรียนของตนเอง

*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

ผ้าพิมพ์ลาย ผ้ามัดย้อม "มทร.ธัญบุรี" นำองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพสู่นักเรียน

Fri Jun 23 , 2023
  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล […]