4,314 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” ยื่น Portfolio คว้าโอกาสด่วนถึง 15 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  ครั้งที่2
จำนวนรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ (คน) 582
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ (คน) 280
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 456
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 312
คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ (คน) 544
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับ (คน) 152
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ (คน) 64
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสงคราม จำนวนรับ (คน) 176
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 664
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 236
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 504
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับ (คน) 320
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวนรับ (คน) 24
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,314 คน
กำหนดการรับสมัคร
รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566
สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
ปฎิทินการรับสมัคร และรายละเอียดการยื่น Portfolio (Online)
คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร
*****************
ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ONE MOON ONE HOME 2023”

Thu Oct 5 , 2023
  สถาบันจีนไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “เทศกาลไหว้พระจันทร์ One Moon One […]