สวนสุนันทาจับมือสนง.พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ พัฒนาระบบสืบค้นป่าเศรษฐกิจชุมชน

สวนสุนันทาจับมือสภพ. พัฒนาระบบสืบค้นป่าเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพท้องถิ่นของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สภพ.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบทำแผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ กล่าวว่า “สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการวิจัยจัดทำระบบแผนที่เศรษฐกิจชุมชนและระบบแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ โดยขอบเขตการดำเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศกว่า 5,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ เบื้องต้นนั้นคณะทำงานร่วมกับชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดแต่ละสถานที่ ทั้งวิธีการการเดินเท้าเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าชุมชน และใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจตามแผนงานโครงการในครั้งนี้”

“เมื่อได้ข้อมูลพิกัดพื้นที่แล้ว จากนั้นก็จะดำเนินการจัดทำแผนที่ในระบบดิจิทัลเพื่อให้ทราบถึงพิกัดของการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ โดยสามารถระบุพิกัดและสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของโลกได้ต่อไป โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ณยศ กุลพานิช สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้”

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ขอบคุณภาพถ่าย : คณะทำงานที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นิสิตปลื้ม จุฬาฯ มอบทุนบรรเทาวิกฤตโควิด-19

Fri Jun 19 , 2020
การดูแลนิสิตทั้งในเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความราบรื่นและสวัสดิภาพเป็นเป้าหมายหลักที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอด ยิ่งในเวลานี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นิสิตจุฬาฯ และครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จุฬาฯ จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษารูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่นิสิตทั้งในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 […]

YouTube