สวนสุนันทารับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย พร้อมขยายความคุ้มครองถึงทุกวิทยาเขต

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จากตัวแทนบริษัทประกันภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32

สำหรับการจัดทำประกันอัคคีภัยในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการอันอาจจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ โดยคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศูนย์ให้การศึกษากรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนองอีกด้วย

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจับมือสนง.พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ พัฒนาระบบสืบค้นป่าเศรษฐกิจชุมชน

Fri Jun 19 , 2020
สวนสุนันทาจับมือสภพ. พัฒนาระบบสืบค้นป่าเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพท้องถิ่นของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สภพ.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบทำแผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2563 […]

YouTube