สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2565

>รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2565

>รับวุฒิตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

>ค่าสมัคร 300 บาท
>ค่าอบรม 39,500 บาท

อบรม 3 เดือนเศษ
มีอบรมหลักสูตรเดียว โดยอบรมทุกวัน (หยุดวันจันทร์) วันธรรมดา เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00/17.00 น.

       

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรปชช.
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
รุปถ่าย1นิ้ว
ถ้าเปลี่ยนชื่อ สกุล เอาใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย
4.ใบสมัคร (กรอกข้อมูลเรียบร้อย)
5. หลักฐานการชำระค่าสมัคร 300 บาท

>ส่งหลักฐานทางเมล ayingwin@gmail.com หรือทางไลน์ ayingwin
https://line.me/ti/p/Eqpag4DfHC

>โทร.สอบถาม 0859935609

Next Post

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดรับเข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ มุ่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับป.ตรี ปีการศึกษา 2566

Thu Jun 30 , 2022
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สิทธิในการเข้าแคมป์ -ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม […]