สวนสุนันทาจัดงาน “ถักทอใจสายใย 60 ปี” แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารพร้อมอาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน “ถักทอใจสายใย 60 ปี” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
ในงานพิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศที่สุดประทับใจในมิตรภาพที่มอบให้แก่กัน จากนั้นได้มีพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
.
.
 นวรัตน์ สุขสกุล : รายงาน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

ม.กรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

Sat Sep 23 , 2023
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการและกรรมการ […]