“ปรีชา พงษ์เพ็ง” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่ MEA ENERGY AWARDS การันตีการเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายชนันท์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่บริการ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 พร้อมรับเงินลงทุนสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับอาคาร ในโครงการ MEA ENERGY AWARDS โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS
สำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA โดยมีอาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145 แห่ง มีอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 2021 จำนวน 110 แห่ง ซึ่งอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 2 เงื่อนไข คือ 1.ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) 2.มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ ซึ่งอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานดังกล่าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
📝ศศิวิมล มณีวงษ์ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/

Next Post

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับเรียนต่อปริญญาตรี ปี 2565 รอบรับตรง 3 วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. สายสามัญและสายอาชีพ

Fri Jun 17 , 2022
โอกาสสุดท้ายสำหรับหรับน้องๆ ม.6/ปวช./กศน. ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ ที่สนใจเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง […]